СъставИМЕ:
Владимир Стоянов Дочев
   
   
ОБРАЗОВАНИЕ:
1990 - 1994
Техникум по електротехника - Русе
Специалност
Автоматизация на производството
1994 - 1999
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Магистър по Компютърна техника
Специализация: Компютърни мрежи
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
Английски
Руски
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
2001 -
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Системен администратор
СЛУЖЕБЕН АДРЕС:
   
Русе 7017
ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии"
 
Тел:
+359 (0)82 888 276
 
Факс:
+359 (0)82 841 621
 
E-mail :
vdochev@ecs.uni-ruse.bg