КомпСисТех
Международната конференция КомпСисТех се организира от Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии и Агенция "Развитие на информационните и комуникационните технологии" с цел подпомагане и увеличаване обмена на информация относно теоретичните изследвания и практическите разработки в сферата.