Състав 
ИМЕ:
Орлин Асенов Томов
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
08. април 1981г. гр. Разград
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
неженен
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1995-2000
Техникум по икономика
Банково, застрахователно и осигурително дело
2000-2004
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Компютърни системи и технологии - бакалавър
2004-2005
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Компютърни системи и мрежи - магистър
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Английски, френски
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
2003 -
Русенски университет „Ангел Кънчев”
системен администратор
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Организация на компютъра
·Едночипови микрокомпютри
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Вградени системи
·Електронно обучение
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
2005-2007
2005-BG/05/B/F/LA-166019  
сътрудник
Linguanet
2005-2007
BG/05/B/F/LA-166043
сътрудник
Developing sector-specific multi-format foreign language teaching materials for the vocations
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017
ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии"
 
тел:
+359-(0)82 888-276
 
e-mail:
otomov@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
гр. Разград
ул. „Данаил Дечев” N 4