Състав 
ИМЕ:
Николай Генков Костадинов
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
21 юли 1963, гр. Хасково
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен, с 2 деца
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1977-1981
Руска гимназия "Любен Каравелов"- Хасково
 
1983-1988
ВТУ “Ангел Кънчев” - Русе, Изчислителна техника
 
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Писмено и говоримо руски и английски
 
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1988 - 1989
НПП “Автоматика” - гр. Хасково
Конструктор
1989 - 1992
Технически университетгр. Русе,
кат. “Компютърни системи
Асистент
 
1992 - 1996
Русенски университетАнгел Кънчев”,
кат. “Компютърни системи
Старши асистент
1996 -
Русенски университетАнгел Кънчев”,
кат. “Компютърни системи
Главен асистент
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Системи за работа в реално време
·Технология на проектирането
·Компютърни телекомуникционни системи
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Приложение на компютърната техника в телекомуникациите
·Системи за работа в реално време
 
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017
ул. “Студентска”, № 8
Русенски университетАнгел Кънчев
кат. “Компютърни системи
 
тел:
+359-(0)82 888-674
 
факс:
+359-(0)82 841-001
 
GSM:
+359-(0)878 803 093
 
e-mail:
nkostadinov@ecs.uni-ruse.bg
 
ДОМАШЕН:
 
 
Русе 7005
кв. Здравец, бл. 84, вх. В, ет. 4
 
 
тел:
+359-(0)82-890-931