Състав 
ИМЕ:
Йордан Иванов Калмуков
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
18 Ноември 1981, гр. Русе
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
2007 -
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Редовен докторант към катедра КСТ
2005 - 2006
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Компютърни технологии - магистър
2000 – 2005
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Компютърни системи и технологии – бакалавър.Първенец на випуска.
Януари 2002 – Юли 2002
Liverpool John Moores University, England
Applied Computer Technology - Еразъм студент със стипендия от ЕС
1995 – 2000
Техникум по електротехника „Апостол Арнаудов” Русе
Електронно-изчислителна техника
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Английски
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
2006 - 2007
Международна научна конференция “Advances in Databases and Information Systems” ADBIS 2007
Координатор на организационния комитет
2003 -
Международна научна конференция CompSysTech
Контактно лице; организатор
 
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Автоматизирани системи за управление и категоризация на документи;
·Информационни системи;
·Алгоритми и структури от данни;
·Бази от данни.
 
 
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
2006 -
128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21
Web програмист
Teacher Induction: Supporting the supporters of novice teachers in Europe
2006 - 2008
2005-BG/05/B/F/LA-166019
Web програмист
Flagman / Learn Foreign Language Anytime Anywhere by LinguaNet
2004 -2007
BG-ERASMUS-TN 114046-CP-1-2004
Web програмист
European Thematic Network for Doctoral Education in Computing (ETN DEC)
 
2002 – 2004
BG-ERASMUS-TN 213871-CP-1-2002
Web програмист
European Computing Education and Training (ECET)
 
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
 
 
тел:
082/ 888 827
 
факс:
 
 
GSM:
 
 
e-mail:
JKalmukov@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
 
 
тел: