Състав 
ИМЕ:
Ирена Маринова Вълова
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
13 март 1965
гр. Троян
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Омъжена, с 2 деца
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1979 - 1983
Гимназия с разширено изучаване на английски език, гр. Троян
 
1983 - 1988
Технически университет  гр. Русе
 
Специалност “Изчислителна техника”
2008
Технически университет  гр. Русе
Катедра "Компютърни системи и технологии"
 
Образователно-научна степен „Доктор”
по научната специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (02.21.07)
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Писмено и говоримо руски и английски
 
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1989 - 1992
Технически университет – гр. Русе,
кат. “Компютърни системи”
Асистент
 
1992 - 1996
Русенски университет “Ангел Кънчев” (бивш Технически университет),
кат. “Компютърни системи”
Старши асистент
 
1996 - 2000
Русенски университет “Ангел Кънчев”,
кат. “Компютърни системи”
Главен асистент
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Бази от данни (лекции и упражнения);
·Програмни технологии в интернет (лекции и упражнения);
·Свързани с горните дисциплини курсови проекти.
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Организация и търсене в бази от данни от изображения;
·Бази от данни;
·Интернет;
·WebDesign.
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
1.
Boris Rachev, Irena Valova, Mariana Stoeva, Image Databases organization and Data Models, CompSysTech2000, Sofia
2.
Boris Rachev, Irena Valova, An overview of current research in image information retrieval, CompSysTech2001, Sofia
3.
Boris Rachev, Irena Valova, Silyan Arsov,  An Approach for Image Organization and Retrieval in Realistic Image Databases, 7th EC-GIS Workshop, EG II-Managing the Mosaic, Potsdam, Germany, 13-15.06.2001
4.
I. Valova, B. Rachev, Image organization, querying and retrieval by color distribution features, International Conference CompSysTech’2002, Sofia, Bulgaria, 20-21 June 2002
5.
I. Valova, B. Rachev, Image Databases – an Approach to Image Segmentation&Color Reduction Analysis&Synthesis, International Conference CompSysTech’2003, Sofia, Bulgaria, 19-20 June 2003
6.
F. Vandamme, M. Vandamme, U. van Hulce, M. Andreeva, I. Valova, V. Dochev, N. Bencheva, P. Kaczarski, N. van Kosselen, Demonstrations e-learning and collaborative management tools, 6-9 September, 2004, Brussels-Gent, Belgium
7.
I. Valova, B. Rachev, Retrieval By Color Features In Image Databases, Adbis’04, 22-25 September, 2004, Budapest, Hungary
8.
Irena Valova, Boris Rachev, A Content Based Image Retrieval System Based on Color Features, November 2004, CODATA, Berlin Germany
9.
Valova, Irena; Rachev, Boris (Bulgaria): ''An Algorithm for Organization and Retrieval by Color Features in Image Databases'', International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications: CITSA 2004
July 21 - 25, 2004 in Orlando, Florida, USA, Volume IV; http://www.infocybernetics.org/citsa2005/pastproceeding/contents.asp?id_volumen=4&action=1&id_conference=6&vpart=
10.
I. Valova, B. Rachev, Toward Confident Level of Image Quantisation in Image Database Management System Based on Color Features, International Conference CompSysTech’2005, Varna, Bulgaria, 16-17 June 2005
11.
Stefan Dumbrava, Doru Panescu, Irena Marinova Valova, A Software Architecture for  Implementing Company Management in Enterprise Resource Planning Concept , Information  Technologies in Environmental Engineering (ITEE'2005), September 25 - 27, 2005 Otto-von- Guericke-Universitдt Magdeburg, Germany
12.
Dumbrava, Stefan, Irena Marinova Valova, The Design of an Enterprise Resource Planning Software Application for Manufacturing Control, EUROCON 2005 The International Conference on "Computer as a tool", November 21-24, 2005, Sava Center, Belgrade, Serbia & Montenegro, IEEE Region 8, IEEE Serbia and Montenegro Section, Telecommunications Society, Belgrade, School of Electrical Engineering (ETF), University of Belgrade
13.
Valova I., Content Based Image Retrieval Systems, Information Technologies and Control, 1, pp. 17 -25, 2006.
14.
Valova I., B.Rachev, M. Vassilakopoulos, Optimization of the Agorithm for Image Retrieval by Color Features, CompSysTech'06, Bulgaria, pp.II-17, 2006.
15.
Geographic information systems--Research--Handbooks, manuals, etc. I. Karimi, Hassan A., ISBN 978-1-59904-995-3 (hardcover) -- ISBN 978-1-59140-996-0 (ebook), Published in the United States of America by Information Science Reference (an imprint of IGI Global) and in the United Kingdom by Information Science Reference (an imprint of IGI Global), November 2008,  Chapter III Image Database Indexing Techniques, Michael Vassilakopoulos University of Central Greece, Greece; Antonio Corral University of Almer, Spain; Boris Rachev Technical University of Varna, Bulgaria; Irena Valova University of Rousse, Bulgaria; Mariana Stoeva Technical University of Varna, Bulgaria (http://www.igi-global.com/reference/details.asp?ID=9706&v=tableOfContents – тук може да се види съдържанието и има линк към книгата)
16.
Ирена Вълова, Йордан Калмуков,Специализирани търсещи машини в Интернет пространството – основни принципи и архитектура,  Научна конференция – РУ & СУ’08, секция Компютърни системи и технологии, 2008
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
·TEMPUS S_JEP-11392 - Restructuring Degree Courses in Computing;
·TEMPUS_IB 13561 - Institutional Building and Public Administration training public administration.
·TEMPUS IB 13561 - 1998 - Institutional Building and Public Administration training
·TEMPUS IB 14350 - 1999 - Regional Non-governmental Organisation Building
·EC IST 5th Framework IST-2001-37520 COMPONENT+, NAS
·2003-2004 - IBM BASIS-Database representation of business architectures for efficient analysis and modification http://www.research.ibm.com/sysbrik/university/ru.html
·2005 – 2006 - Image Databases -Biletaral project -Technological Educational Inst of Thessaloniki - Informatics Dept – Technical University of Varna and University of Rousse
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
 
Русе 7017
ул. “Студентска”, № 8
Русенски университет “Ангел Кънчев”
кат. “Компютърни системи”
 
тел:
+359-(0)82 44-507-685
+359-(0)82 45-87-41
 
факс:
+359-(0)82
 
e-mail:
irena@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
 
 
тел: