СъставИМЕ:
Георги Тодоров Георгиев
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
25 февруари 1963, Русе
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
неженен
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
Период
Място
Степен / квалификация
1991-1999
Русенски Университет "А. Кънчев"
Доктор, научна специалност 02.23.03 Системно програмиране
Окт. 1996 - Април 1997
Hiroshima University, Japan
Специализация, незавършваща с научна / образователна степен
Sept. 1995 -Sept. 1996
University of Warwick, UK
MSc in Information Technology for Manufacture
1984 - 1989
Русенски Университет "А. Кънчев"
Инженер по електроника и автоматика, специализация "Програмно осигуряване на човеко-машинни системи"
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
Английски
Руски
 
Много добри
Добри
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
Период
Работодател
Длъжност
от 2010 Русенски Университет "А. Кънчев", катедра Компютърни системи и технологии доцент
1998 - 2010
Русенски Университет "А. Кънчев", катедра Компютърни системи и технологии
гл. асистент
1993 - 1998
Русенски Университет "А. Кънчев", катедра Компютърни системи и технологии
ст. асистент
1990 - 1993
Русенски Университет "А. Кънчев", катедра Компютърни системи и технологии
асистент
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Лекции по Програмни езици, Системно програмиране, Уеб дизайн, Програмиране в Интернет, Интернет технологии
·Практически упражнения по Програмни езици, Системно програмиране, Уеб дизайн, Програмиране в Интернет, Интернет технологии, Програмиране на Асемблер, Основи на микропроцесорната техника, Дискретни структури, Софтуерно инженерство, Програмни среди
 
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Системно програмиране
·e-Learning
·Моделиране и симулация
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
Съавтор в общо около 40 статии в научни списания и доклади, изнесени на научни конференции, както и в 9 учебни помагала (към края на 2010 г.). Извадка от списъка:
1.Georgiev G.S., Roth H., Stefanova S., Georgiev G.T., Stoyanov E., Roesch O., How & Why to Build & Use Virtual Labs, World Transactions On Engineering and Technology Education (WTETE), Vol. 1, No 2, 2002, p. 191-197 (http://www.eng.monash.edu.au/uicee/worldtransactions/TOC1.htm)
2.Georgiev G.S., Georgiev G.T., Stefanova S.L., Virtual Instruments – Functional Model, Organization And Programming Architecture, International Journal on Information Theories and Applications, 2003, vol. 10, Number 4 pp 472-477
( http://www.foibg.com/ijita/ijfv10.htm, http://www.foibg.com/ijita/vol10/ij_ita_v10-4.pdf )
3.I. Zheliazkova, G. T. Georgiev, P. Valkova, A Task-Oriented Environment for Design of Structural Schemes, Information Technologies and Control, Year IV, No 2/2006, p. 2-13
4.S. Stefanova, G.S.Georgiev, G.T.Georgiev. Interactive Simulators for Building Remote Student Virtual Laboratory, Proceedings of the 14th EAEEIE International Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering, June 2003, Gdansk, Poland, ISBN 83-918622-0-8
5.I. Zheliazkova, G.T.Georgiev, P. Valkova. An Editor-Generator of Programs for Structural Knowledge Description, Proceedings of the Second International Scientific Conference Computer Science 2005, Chalkidiki, Greece, pp. 188-193, 2005
 
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
2008-2010 Erasmus   European Thematic Network 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW - Teaching, research and Innovation in Computing Education (TRICE)
2007
Leonardo
 
BG/05/B/F/LA-166043 Developing Sector-Specific Multi-Format Foreign Language Teaching Materials For the Vocations
2004 -2007
Erasmus
 
European Thematic Network 114046 Doctoral Education In Computing (DEC)
2001 - 2003
Erasmus
 
European Thematic Network 213871 European Computing Education and Training (ECET)
1999
Tempus
 
TEMPUS_IB 14350 Regional Non-Governmental Organization Building
1998
Tempus
 
TEMPUS_IB 13561 Institutional Building and Public Administration training
 
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
 
 
тел:
+359 82 888 744
 
факс:
 
 
GSM:
 
 
e-mail:
gtgeorgiev AT ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
 
 
тел: