СъставИМЕ:
Георги Николов Кръстев
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
14 Февруари 1961, гр. Червен бряг
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
женен, с едно дете
ОБРАЗОВАНИЕ:
1976-1980
Техникум по механо-електротехника "9 май" - Силистра
1982-1987
ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе
Автоматизация на производството
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
Английски език - писмено и говоримо
Руски език - много добре
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
1997 -
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии"
Главен асистент
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
  • Програмни системи и езици
  • Компютърни системи за управление
  • Компютърна графика
  • Автомобилна електроника
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
  • Автоматизация на инженерния труд
ПУБЛИКАЦИИ:
  • 10 публикации
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
Година
Програма, проект
Функция
Име на проекта
1995
TEMPUS_JEP 09349
Междууниверситетска мрежа за чуждоезиково обучение
АДРЕС:
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017, ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
кат. "Компютърни системи и технологии "
 
Тел:
+359 82 888-672
 
E-mail :
ДОМАШЕН:
 
гр. Русе
ул.Силистра 20
СО-V ст.206
 
Тел:
СО-V ст.206