Състав 
ИМЕ:
Елица Силянова Арсова
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
24 Октомври 1983Русе, България
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Неомъжена
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1997 - 2002
Английска езикова гимназия, гр. Русе
Среден успех 5.50 (Отличен)
2002 - 2006
Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Специалност „Компютърни системи и технологии”
Среден успех 5.57Успех от дипломна защита 6.00
2006- 2007
Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Магистър по компютърна техникаСреден успех 5.78
Успех от дипломна защита 6.00
2008-
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Редовна докторантура по компютърни технологии
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Английски – много добре
Немски - добре
 
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Автоматизация на области от нематериалната сфера;
·Електронно обучение (e-Learning);
·Виртуална лаборатория;
·Бази от данни.
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
2004
EUSEP
(SOCRATES/ ERASMUS)
Студент
SOCRATES
ThematicNetworks 213871-CP-1,2,3-2001-2004-1-BG-ERASMUS-TN
2005
Student Exchange Programme – Work and Travel in USA
Студент
 
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017
ул. “Студентска”, № 8
Русенски университет “Ангел Кънчев”
кат. “Компютърни системи и технологии
 
тел:
+359-(0)82 888-827
 
e-mail:
EArsova@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
ул. „Йоаким Груев” 3, бл. 52
вх. 1, етаж 6, ап. 18,
Русе 7015, България.
 
тел:
+359 (0)82 862410