Състав 
ИМЕ:
Анелия Стоянова Иванова
ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ:
1 януари 1969 г.
гр. Русе
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Омъжена с 2 деца
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1982 - 1987
Средно специално художествено училище
по приложни изкуства
Троян
Специалност "Керамика"
Среден успех от дипломата:
Много добър
1988 - 1994
Русенски университет "Ангел Кънчев"
"Електронна техника и микроелектроника"
Среден успех от следването:
Много добър
Оценка на дипломната работа: Отличен
1994 - 1995
ФПК при
РУ "Ангел Кънчев"
Интензивен езиков курс
по английски език
Среден успех от свидетелството: Отличен
1997 - 1998
ФПК при
РУ "Ангел Кънчев"
Интензивен езиков курс
по немски език
Среден успех от свидетелството: Отличен
2001 - 2004
РУ "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Редовна докторантура
2003
FHTW - Берлин, Германия
Тримесечна специализация по програмата Socrates/Erasmus
2007
РУ "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Образователно-научна степен „Доктор” по научната специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета)”
Тема: "Създаване и изследване на виртуална лаборатория по ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА"
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Английски – много добре
Руски – добре
Немски – добре
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
2004 - 2006
Русенски университетАнгел Кънчев
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Асистент
2006 - 2008
Русенски университетАнгел Кънчев
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Старши асистент
2008 -
Русенски университетАнгел Кънчев
Катедра "Компютърни системи и технологии"
Главен асистент
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
·Организация на компютъра
·Едночипови микрокомпютри
·Технология на проектирането
·Езикови процесори
·Компютърно зрение
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
·Иновационни образователни технологии
·Методи и средства за проектиране, разработване и оценяване ефективността на WEB базирани учебни пособия и осъществяване на WEB базирано обучение
·Методи и средства за проектиране и създаване на виртуални лаборатории
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
1. Smrikarov,A., St.Smrikarova, A.Vasileva, T.Tzolov. A Training Model of a Hypothetical Single-Address Processor. Proceedings of the CompSysTech'2001 Sofia, 21-22 June 2001, pp. IV.9-1 – IV.9-5.
2. Смрикаров, А., А. Василева. Инициативата "електронно обучение" на Европейската комисия. Автоматика и информатика, С, 2002г., 2, стр. 52-53.
3. Hristov, T., S. Smrikarova, A. Vasileva, A. Smrikarov. An Approach to Development of an e-Learning Software Platform. Proceedings of the CompSysTech'2002 Sofia, 20-21 June 2002, pp. IV.5-1 – IV.5-7.
4. Vasileva, A., A. Smrikarov, T. Hristov. A Conceptual Model of a Virtual Laboratory on Computer Organization. Proceedings of the CompSysTech'2002 Sofia, 20-21 June 2002, pp IV.6-1 – IV.6-6.
5. Vasileva, A., A. Smrikarov. A Training Software Model of an Interrupt System. Proceedings of the CompSysTech’2003, Sofia, 19-20 June 2003, pp. IV-31-1 – IV.31-6.
6. Vasileva, A. Usability Evaluation of a Virtual Laboratory on Computer Organization. Proceedings of Rousse University Annual Conference, 31.10 - 1.11 2003, pp. 175-180.
7. Vasileva, A., V. Jossifov. A Didactical Approach to Applying New Media in Engineering Higher Education. Proceedings of Rousse University Annual Conference, 31.10 - 1.11 2003, pp. 181-186.
8. Станчев, Д., А. Смрикаров, В. Цонев, Ц. Христов, А. Василева. Относно формите на обучение във висшите училища. Сборник на юбилейна научна сесия «Общество на знанието и образование за всички», 2003г., стр. 107-113.
9. Томов, О., А. Василева, А. Смрикаров. Учебен модел на процесор със стекова архитектура. Автоматика и информатика, С, 2003г., 3, стр. 58-60.
10. Vasileva, A. An Approach to Evaluation of a Virtual Laboratory on Computer Organization. Сборник доклади на конференцията „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2004,  стр. 148-154.
11. Vasileva, A., A. Smrikarov, T. Toteva. A Training Software Tool for Square Root Calculation. Proceedings of the CompSysTech’2004, Rousse, 17-18 June 2004, pp. IV.27-1 – IV.27-6.
12. Vasileva, A., M. Marinov, S. Smrikarova. An Application of Buggy Student Model in Interactive Training Tools. Proceedings of the International e-Learning Conference, Brussels, 6-8 September, 2004, pp. 3.6.1 – 3.6.17.
13. Ivanova G., A.Smrikarov, A.Vasileva. A conceptual model of Bulgarian Virtual University. Proceedings of E-learning Conference, Brussels, Belgium, 2004, pp. 3.2.1 – 3.2.12.
14. Iossifov, V., A. Vassileva. Theorie + Animation + Interaktion: Auf die Kombination kommt es an. eLearning - Beitraege und Positionen der FHTW Berlin 2005, Berlin, Juni 2005, pp. 30 – 33.
15. Ivanova,A. A Framework of Software Process for Interactive Training Simulators. Proceedings of the CompSysTech’2006, Veliko Tarnovo, 15-16 June 2006, pp. IV.14-1 – IV.14-6.
16. Kostadinov, N., A. Ivanova. A VHDL Training Model of a Processor, Proceedings of the CompSysTech’07, Rousse, 14-15 June, 2007, pp. VII.1-1 – VII.1-6.
17. Ivanova, A., G. Ivanova, A. Smrikarov. eLearning 2.0 and Higher Education – Possible Implications, Proceedings of E-learning Conference, Istanbul, Turkey, 2007, pp. 101-106.
18. Ivanova, A. N. Kostadinov, G. Ivanova. Teaching VHDL for Students in Computing at the University of Rousse, Proceedings of the CompSysTech’08, Gabrovo, 12-13 June, 2008, pp. VII.1-1 – VII.1-6.
19.Petkova, M., A. Ivanova. A Conceptual Model of Scientific Council Website, Proceedings of the CompSysTech’08, Gabrovo, 12-13 June, 2008, pp. VIA.2-1 – VIA.2-6.
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 
Година
Програма/Проект
Функция
Име на проекта
2001-2003
Thematic Networks 213871-CP-3-2003-1-BG-ERASMUS-TN
Сътрудник
European Computing, Education and Training
 
 
 
 
 
АДРЕС:
 
СЛУЖЕБЕН:
 
Русе 7017
ул. "Студентска", № 8
Русенски университет "Ангел Кънчев"
 
тел:
+359-(0)82 888-827
 
факс:
 
 
GSM:
+359 887 444 278
 
e-mail:
AIvanova@ecs.uni-ruse.bg
ДОМАШЕН:
 
 
Русе, 7000
ул."Ангел Кънчев" 23
 
тел: